Sarpsfossen – landets mest vannrike foss

Den spektakulære Sarpsfossen er den mest vannrike fossen, ikke bare i Norge, men i hele Skandinavia. Noen vil til og med hevde at den har høyest vannføring i hele Europa, selv om også andre fosser markedsføres som det. Den har selvfølgelig alltid vært et naturlig sentrum i byen, brukt som kraftkilde og som kilde til inspirasjon for alle som elsker vakker natur. I gamle dager ble området rundt fossen også brukt som rettersted.

Fossen har utviklet seg gradvis med geologien i området, etter hvert som land har steget opp høyere i forhold til vannet. Denne «spretten» i geologisk forstand skyldes isbreene som holdt landjorda nede under siste istid. Når denne tunge isen sluttet å holde jorda nede, begynte den sakte å heve seg opp fra havnivå. Først for bare rundt 5 000 år siden begynte det å danne seg stryk der fossen var i dag, men da byen ble grunnlagt for vel 1 000 år siden av Olav den hellige var det allerede en foss på rundt 20 meter som var imponerende nok til å bygge et nytt senter for sagakongen. I dag ligger fossen nesten 25 meter over havnivå, og over 20 meter over området nedenfor. Det er ikke rart at innbyggerne er kry av fossen sin. Den har blitt en viktig del av innbyggerne og byens identitet, og et samlingspunkt for små og store.

Prosessen som førte til at fossen oppsto, omtaler vi gjerne som landhevning. Mye av Østfold lå i sin tid under sjøoverflaten, men med denne landhevningen har nytt land kommet til syne og etter hvert blitt til biotop for dyr og senere til bosettingsområder for menneskene her. Før var det et lite innhav i Østfold, hvorfra det strømmet brakkvann ned til havet. Etter hvert ble dette til innsjø og foss, og med det kunne området som i dag er Sarpsborg plutselig få både økonomisk og politisk betydning for dem som bodde der i oldtiden. Allerede for 2 000 år siden var det snakk om et fall på 15 meter som gjorde det umulig å navigere over strykene.

I dag er selvfølgelig denne fossen som så mange andre temmet av moderne vannstyring, ingeniørkunst og hydraulikk. Men noen ganger viser den sitt gamle jeg og fremstår som vill og farlig igjen, som da den store flommen kom i 1995. De enorme kreftene som da var i sving imponerte mange langt utenfor byen og fylkets grenser, og mange kom ut fra Oslo for å bivåne fenomenet.

Det var også fossen som førte til at byen ble grunnlagt. Olav seilte opp Glomma, men det ble selvfølgelig umulig å passere fossen med langskip. Dermed grunnla han den nye hovedstaden Borg, som senere ble til Sarpsborg.

Leave a Reply