Sarpsborg i fortid og framtid

 

Sarpsborg ligger i Østfold, og har omtrent 54 700 innbyggere. Et interessant faktum som mange ikke vet, er at Sarpsborg faktisk er den norske byen som har flest årlige soldager, og derfor kalles byen også Solbyen.

Geografi og landskap

Sarpsborg ligger ved Sarpefossen, som er Europas største foss etter vannføring. Bykjernen ligger på Østfoldraet, og ligger dermed høyere enn det omkringliggende landskapet. Sarpsborg har både skogbruk og landbruk, i tillegg til industri. Sarpsborg kommune har 80 km kystlinje mot Oslofjorden. Elva Glomma renner forbi Tunøya, der Sarpsborg ligger. Elven presses opp, og danner Sarpsfossen. Østfoldraet demmer også opp flere innsjøer, som ligger i nærheten av Sarpsborg.

Historie

Sarpsborg har mange fornminner fra steinalderen, blant annet en megalittgrav og mange helleristninger. Byen Sarpsborg er en av de eldste byene i Norge. Den ble grunnlagt under navnet Borg i 1016. Grunnleggeren var Olav den hellige. Byen ble Norges første hovedstad. Fra 1200-tallet ble byen kalt Sarpsborg.

1200px-Helleristninger_Hornes_Østfold_20120415-19Industribyen Sarpsborg

På 1890-tallet dukket det opp cellulosefabrikker og papirindustri ved Borregaard, og byen vokste raskt. Innbyggertallet økte fra 7000 i 1890 til hele 18 000 bare 20 år senere. I 1909 var Borregaard landets største industribedrift, med sine 2000 ansatte. Gjennom hele 1900-tallet var Borregaard hjørnesteinsbedriften i byen, samtidig som andre fabrikker vokste fram. I dag har Borregaard færre ansatte, men fabrikken er fortsatt viktig for byen Sarpsborg.

Framtidens Sarpsborg

Sarpsborg har slått seg sammen med flere kommuner gjennom årene, og det ventes flere sammenslåinger i framtiden. Da kan området bli sterkere til å konkurrere med andre byer. Det forventes også oppgradering av jernbaneforbindelsen til Oslo, der reisetiden kan kortes ned betraktelig. Sarpsborg har hatt stor vekst i innbyggertallet, og er fortsatt en sterk og levende industriby. Området kan også by på naturopplevelser i skogen og ved sjøen og innsjøene.

Tusenårsby

I 2016 er Sarpsborg 1000 år, og dette skal selvsagt markeres. Kulturtilbudet er utvidet i anledning jubileet, og det ventes ekstra mange turister til byen dette året. På kommunens nettside kan man holde seg oppdatert om alt som skjer både i jubileumsåret og ellers. Det tilbys mange aktiviteter for besøkende og innbyggere.

Leave a Reply