Sarpsborg – en oldtidsby med lang historie

Sarpsborg var Norges første hovedstad fra 1016 til 1030. Byen ble grunnlagt av Olav den hellige i 1016 etter han hadde seilt opp mot Glomma til det som skulle vise seg å være Europas største foss, Sarpefossen. Borg var residens for kong Olav den hellige i hans tid. Fossen ble senere regulert og mye brukt i industrien, og som kilde til strøm og oppvarming.

Viktige slag og hendelser

Opprinnelig fikk stedet navnet Borg, men senere ut på 1200-tallet ble det vanlig å kombinere Sarp og Borg til navnet Sarpsborg. Fra 1164 var Borg sete for Borgarting.

Senere arkeologiske utgravninger viser at det har vært bosetning i dette området siden steinalderen. I dag er det ikke slott, men hytter med innredning fra https://www.familietapeter.no/ som gjelder. Området er også kjent for alle sine helleristninger og runer. Kort avstand til Strømstad og Hvaler er også noe mennesker herfra utnytter.

Sarpsborg ble ødelagt i en krig med svenskene i 1567. Kong Fredrik 2. av Danmark-Norge valgte deretter å flytte byen lengre ned i Glomma hvor det var lettere å forsvare byen. Den nye byen fikk navnet Fredrikstad. En del av befolkningen ble likevel igjen i det som ble kalt Gleng eller gamlebyen. Dette er i dag en bydel i Sarpsborg.

På hver sin side av fossen lå henholdsvis Hafslund og Borregård hovedgård, storgårder som etter hvert ble grunnlaget for industriutbyggingen ved Sarpefossen. Det skulle imidlertid ta lang tid før Sarpsborg fikk igjen sin bystatus. Det skjedde først i 1839 med utgangspunkt i bosetningene i Gleng og Sannesund. Dette skjedde ikke minst fordi Glomma var farbar for større seilskuter helt opp til Sannesund som dermed ble en viktig utskipningshavn for trelast og tegl.

Vokser sammen

Sarpsborg er i dag en av Norges større bykommuner med om lag 60 000 innbyggere og utgjør sammen med Fredrikstad et av landes største tettsteder. Av nyere attraksjoner kan nevnes Badeland og Vitensenteret Insperia.

Kulåsparken er et rekreasjonsområdet midt i byen i tilknytning til Borregård hovedgård. Etter kommune sammenslåingen i 1992 med Tune kommune er Tunevannet en yndet badeplass og ro-arena.

Tømmer til industri

Med utgangspunkt i kraft fra fossen ble Sarpsborg tidlig en viktig industriby. Mye industri var knyttet til treforedling, men byen hadde en periode også en betydelig produksjon av hvitevarer. Sarpsborg er fortsatt en viktig industriby med Borregård Industrier og Hafslund kraftverk som to av sine viktigste bedrift.

Selv om Sarpefossen nå er temmet er den fortsatt et imponerende skue særlig i flomperioder. Borgarsyssel museum har etterhvert et levende museum som prøver å ivareta byens historie med vekt på vikingtid og middelalder. Dette skjer blant annet ved oppføring av middelalder spel som «Sverdet».

Det er bare å legge turen til Sarpsborg. Byen har trivelige kafeer, restauranter og museum. Spennende historie blir fortalt med innlevelse på norsk eller europeiske språk.

Leave a Reply