Handlegater i Sarpsborg

Butikker, kjøpesentra i sjarmerende handlegater. Fra håndverk og verksteder til restauranter og motebutikker. Her i Sarpsborgs handlegate har de mye å by på.

I mange storbyer kan man finne butikkene spredt utover byrommet. Hvor og hvordan de er plassert har likevel endret seg gjennom historien. Og det endrer seg stadig vekk. Det har jo med både måten vi transporter varer på og hvordan vi planlegger byene våre. Så akkurat som i New York har Sarpsborg en ny og en gammel bydel.

Den selvskrevne handlegata i Sarpsborg heter St. Maries gate. Den krysser Storgata og går tvers gjennom den sjarmerende byen langs Glomma. Den går nesten helt bort til byens hjørnesteinsbedrift, Borregård. Den om lag 500 meter lange gaten inneholder både kiosker, shopping, kjøpesenter og koselige fortauskafeer. Dessuten finner man noen av byens beste restauranter her.

Velkommen til St. Maries gate

Fra å være en østkant-gate, har St. Maries gate blitt en sentrumsgate for alle. I etterkrigsårene var det et yrende liv av biler, fotgjenger og ett og annet hestekjøretøy. Handelen var i stor grad konsentrert til fredager og lørdager, hvor ikke bare byens borgere var ute og handlet, men hvor tilreisende fra de omliggende områdene kom inn til byen for å handle.

Det er som et julekort fra fortiden, men også nå kan man kjøpe julekjole og andre julegaver i de trivelige lokalene. Handlegata var som en forlengelse av torghandelen lengre nede. St. Marie gate helt klart byens julegate. Hele gata er opplyst med juledekorasjoner.

Før i tiden fant man en stor variasjon av butikker fra slaktere og bakeri til jernvarehandel, byggevarer, fargehandlere, klesbutikker, skobutikker, apotek. I tillegg til utsalgene var det betydelige arealer knyttet til lagring og tilvirking av produkter.

Omgjøringen av sentrum og handlegatene

Det var i denne gaten det første varemagasinet ble etablert. EPA-bygget var i mange år byens eneste varemagasin. I dag er bygget aktivitetshus som besøkes av hundretusener hvert år. Nesten ingen forsto den gang at det innvarslet en ny struktur i varehandelen, betinget av at de fleste hadde privatbil.

Utover på 80-og 90 tallet vokste det derfor opp handelssentra utenfor byene og handlegaten skiftet karakter og mistet mye av sin funksjon som handlesentra. Dette ble ytterligere forsterket da Storbyen handelssenter ble etablert på torget i 1999.

Den moderne handlegata

Etter hvert som alternative handelssentra ble etablert endret St. Marie gate karakter. Det begynte med at en rekke veletablerte butikker gikk konkurs eller flyttet til de nye sentrene. Stadig flere butikklokaler ble gjort om til restauranter og kiosker.

Til tusenårs-jubileet i 2016 oppgraderte kommunen gata til byens nye paradegate. Den ble nå gågate hvor utsmykking av gatene fikk en sentral plass. Gaten har i dag en rekke skulpturer og fontener og om sommeren er det blomsterdekorasjoner langs hele gaten.

Dette har ført til en rekke nyetableringer og ikke minst har man fått en stor variasjon av spisesteder hvorav flere har uteserveringer i sommerhalvåret. Handlegata i Sarpsborg er i dag en moderne gågate med fokus på moter, estetikk og opplevelser.

Leave a Reply